SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Przewodnicząca: Anna Hulicka

Zastępca: Antonina Kosiorek

Skarbnik: Weronika Franos

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Bartosz Jarosz, Izabela Waliczek, Patrycja Baj, Dorota Miszczyszyn oraz Jakub Karolik.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

pani Jolanta Kudlik

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2014/2015

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego

 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Założenia

 

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Plan pracy

 

Miesiąc

Realizowane działania

Osoby odpowiedzialne

Wrzesień

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Pani Edwarda Myrdak  - opiekun samorządu w roku 2013-2014

 

 

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

Pani Jolanta Kudlik – opiekun samorządu w roku 2014-2015.

Członkowie Samorządu Szkolnego.

 

 

 

Obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Poziemnego – złożenie kwiatów  pod pomnikiem poległych za Ojczyznę. Przygotowanie okolicznościowej wystawy.

 

 

Nauczyciele:  Jolanta Kudlik, Irena Koczera, Jarosław Szachmat

Uczennice: Anna Hulicka, Weronka Franos

Październik

 

Dzień Edukacji Narodowej

Pomoc w przygotowaniu uroczystej akademii, życzenia i upominki dla wszystkich pracowników szkoły.

 

 

Pani Bogumiła Fijałkowska, Jolanta Kudlik.

Chętni uczniowie.

 

 

 

KONKURS

Ogłoszenie konkursu na najbardziej zadbaną salę lekcyjną

Sala jak ta lala

 

 

Opracowanie regulaminu i powołanie komisji konkursowej z przedstawicieli nauczycieli i uczniów: pani Jolanta Kudlik

 

Uczniowie:

Dorota Miszczyszyn,

Patrycja Baj

 

 

 

SZALONY DZIEŃ

Światowy Dzień Origami

Chętni uczniowie rywalizują na czas w wykonaniu wylosowanej rzeźby origami.

 

 

Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie konkursu – pani Bożena Grodzińska

 

 

Listopad

 

Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości

 

 

 

Pani Jolanta Kudlik, Irena Koczera

 

Chętni uczniowie.

 

 

Otrzęsiny klasy I gimnazjum

 

 

Klasa III gimnazjum

 

 

Dyskoteki andrzejkowe

 

 

 

Uczniowie:

Anna Hulicka,

Weronika Franos

 

 

 

SZALONY DZIEŃ

Dzień Życzliwości

i Pozdrowień

 

 

Uczniowie:

Iza Waliczek

Antonina Kosiorek

Grudzień

 

Akcja charytatywna

Szlachetna paczka

 

 

Przedstawiciele samorządu poszczególnych klas, wychowawcy

 

 

KONKURS

Szkoła w obiektywie

 

Opracowanie regulaminu i powołanie komisji konkursowej- Jolanta Kudlik

 

 

5 grudnia

 

SZALONY DZIEŃ

Szkoła pełna Mikołajów i Śnieżynek

 

 

Uczniowie:

Bartosz Jarosz

 

 

Styczeń

 

SZALONY DZIEŃ

 

Dzień robienia na drutach

Bicie rekordu na

najdłuższy szalik

 

.

 

Uczniowie :

Anna Hulicka

 

 

 

KONKURS

Dzień zimowych sportów alternatywnych

Bicie rekordu najdłuższego

zjazdu na worku z sianem

 

 

Nauczyciele:Jolanta Kudlik, Beata Wantuła- Winikajtis, Tomasz Kimak wychowawcy klas.

 

 

 

 

 

Podsumowanie pracy samorządu w I semestrze.

Rozstrzygnięcie konkursu „Sala jak ta lala”

 

 

Opiekun, członkowie samorządu uczniowskiego.

 

Luty

 

SZALONY DZIEŃ

Koncert Walentynkowy Karaoke

piosenki o miłości

 

 

 

Uczniowie:

Bartosz Jarosz

Patryk Jarosz

 

Marzec

 

Dzień Kobiet z przymrużeniem oka

 

 

 

 

Uczniowie:

Patryk Jarosz i ekipa.

 

 

SZALONY DZIEŃ

Organizacja Pierwszego Dnia Wiosny - Dzień postaci z bajek

.

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

SZALONY DZIEŃ

Międzynarodowy Dzień Tańca.

 

 

Uczniowie:

Ania, Weronika, Patrycja, Tosia

 

Maj

 

KONKURS

 I Szkolne Mistrzostwa

 w Scrabblach

 

 

Nauczyciele:Jolanta Kudlik,  Beata Wantuła-Winikajtis

 

 

 

 

 

SZALONY DZIEŃ

Dzień Dobrej Oceny

Każdy kto otrzyma w tym dniu dobrą ocenę i wyżej, dostaje słodką nagrodę

 

 

 

Czerwiec

 

Podsumowanie pracy samorządu

 

 

 

Cały rok:

 

 • Opisywanie na bieżąco działań samorządu na stronie internetowej szkoły.
 • Aktualizacja gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.
 • Akcja charytatywna Pokarm dla życia.
 • Organizowanie systematycznych zebrań Samorządu Uczniowskiego.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Akcja Szczęśliwy numerek ( uczniowie :Ania Hulicka, Weronika Franos).

 

 

Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią. Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów.

Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co dzieje się w szkole, macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijacie swoje pasje i zainteresowania, wzbogacacie ofertę imprez szkolnych, możecie znaleźć ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, macie szansę wykazać się swoją kreatywnością, uczycie się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia i bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.


Chcesz mieć wpływ na rozwój naszej szkoły, masz ciekawe pomysły i łatwo się angażujesz?

ZAPRASZAMY CIĘ DO WSPÓŁPRACY!

 

 

W pierwszym semestrze uczniowie gimnazjum zaangażowali się w pomoc

głodującym dzieciom w Afryce.

Celem akcji POKARM DLA ŻYCIA była pomoc w dożywianiu dzieci zakażonych wirusem HIV w Rwandzie i Kongo.

Miesięczny koszt dożywiania jednego dziecka wynosił jedynie 16 zł.

Akcja ta opiera się na finansowaniu społecznościowym. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti zbierała na ten cel małe sumy 5,10, 15 złotych, które przesyłaliśmy w ramach zlecenia stałego na jej konto.

Raz w miesiącu chętni gimnazjaliści przeznaczali na dożywianie afrykańskich dzieci  złotówkę ze swojego kieszonkowego. Dzięki temu drobnemu wyrzeczeniu sprawili, że co najmniej jedno dziecko było syte przez cały miesiąc.

Akcją zbierania złotówek koordynowali w poszczególnych klasach: Ela Kwapisz, Przemek Czekaj oraz Dorota Miszczyszyn.W pierwszym półroczu zebraliśmy w sumie 138 zł.

Dziękujemy Wszystkim,którzy otworzyli swoje serca na potrzeby drugiego człowieka :)

 

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

 rok szkolny 2014/2015

 

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego rozpoczął swoją działalność po wyborach, które odbyły się w Zespole Szkół w Komańczy 19 września 2014r. . Zostały poprzedzone kampanią wyborczą, gdzie  kandydaci mogli zaprezentować siebie i ubiegać się o głosy gimnazjalistów i uczniów SP. Nad prawidłowością wyborów czuwała pani Edwarda Myrdak – dotychczasowy opiekun SU. Spośród dwunastu kandydatów uczniowie wybrali: przewodniczącą  - Annę Hulicką (kl. III G.), zastępcę przewodniczącej - Antoninę Kosiorek ( kl. IV SP), skarbnika - Weronikę Franos (kl.III G.) oraz radę Samorządu Szkolnego, w którego skład weszli: Bartosz Jarosz ( kl.V), Izabela Waliczek (kl. II G.), Patrycja Baj ( kl.VI), Dorota Miszczyszyn ( kl.IG.) oraz Jakub Karolik (kl.IV). Nowym opiekunem SU została pani Jolanta Kudlik.

Podczas pierwszego zebrania wspólnie ustalono plan działań na cały rok szkolny i przydzielono zadania poszczególnym członkom samorządu. O efektach  naszych inicjatyw informowaliśmy na bieżąco na stronie internetowej szkoły, gazetce ściennej i tablicy ogłoszeń.

Realizacja planu pracy SU:

Data

 

Zrealizowane działanie

Osoby  zaangażowane

27 września 2014

Obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Poziemnego – złożenie kwiatów  pod pomnikiem poległych za Ojczyznę. Przygotowanie okolicznościowej wystawy.

Nauczyciele: Jolanta Kudlik, Irena Koczera, Jarosław Szachmat

Uczennice: Anna Hulicka, Weronka Franos

 

13 października 2014r.

Dzień Nauczyciela -przygotowanie uroczystej akademii, życzenia i upominki dla wszystkich pracowników szkoły.

Nauczyciele: Bogumiła Fijałkowska, Edwarda Myrdak, Jolanta Kudlik.

Uczennice: Anna Hulicka, Weronika Franos, Dorota Miszczyszyn

 

Październik

Ogłoszenie konkursu na najbardziej zadbaną salę lekcyjną

Sala jak ta lala

 

Opracowanie regulaminu- Jolanta Kudlik. Komisja konkursowa- p. Beata Wantuła- Winikajtis, p. Leokadia Magierowska, ucz. Dorota Miszczyszyn i Patrycja Baj

 

31 października 2014r.

Konkurs o tytuł

Szkolnego Mistrza Origami

 

Nauczyciele: Jolanta Kudlik, Bożena Grodzińska

7 listopada 2015

Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości

 

Nauczyciele: Jolanta Kudlik, Irena Koczera

Uczniowie: Sandra Krzesińska, Barbara Łańska, Klaudia Łach

20 listopada 2015

Otrzęsiny klasy I gimnazjum

Nauczyciel: Jolanta kudlik

Uczniowie: Anna Hulicka, Weronika Franos i klasa III gimnazjum.

Dwa pierwsze tygodnie grudnia

Akcja charytatywna

Szlachetna paczka

 

Przedstawiciele samorządu poszczególnych klas, wychowawcy.

5 grudnia 2014

Szkoła pełna Mikołajów i Śnieżynek

Nauczyciel: Jolanta Kudlik

Uczniowie: Anna Hulicka, Weronika Franos, Adrian Kwiatkowski oraz ucz.III G.

29 lutego 2015

Zabawa karnawałowa- konkurs na najciekawszy strój

 

Nauczyciele: Jolanta Kudlik

Uczniowie: Dorota Miszczyszyn, Patrycja Baj

Ferie zimowe

Konkurs- ferie w fotoobiektywie

 

Nauczyciele: Jolanta Kudlik, Edwarda Myrdak

3 marca 2015r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sala jak ta lala…

 

Zwycięstwo klasy IV SP

8 – 9 marca 2015r.

Gminne i szkolne obchody Dnia Kobiet z przymrużeniem oka

 

Nauczyciel: Jolanta Kudlik

Uczeń: Patryk Jarosz, Sandra Krzesińska, Barbara Łańska, Michał Kijowski

Kwiecień 2015r.

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w najważniejszych instytucjach naszej gminy.

Uczeń : Patyk Jarosz, Klaudia Łach, Barbara Łańska

Maj 2015r.

Program kabaretowy – Piknik Rodzinny

Uczeń:Patryk Jarosz, Sandra Krzesińska, Barbara Łańska, Michał Kijowski

 

Cały rok SU prowadził akcję Szczęśliwy numerek. W pierwszym półroczu ( od września do marca) był zaangażowany w akcję charytatywną Pokarm dla życia. Celem akcji była pomoc w dożywianiu dzieci zakażonych wirusem HIV w Rwandzie i Kongo. Akcja ta opierała się na finansowaniu społecznościowym. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti zbierała na ten cel małe sumy 5,10, 15 złotych, które przesyłaliśmy w ramach zlecenia stałego na jej konto. Miesięczny koszt dożywiania jednego dziecka wynosił jedynie 16 zł. Raz w miesiącu chętni gimnazjaliści przeznaczali na dożywianie afrykańskich dzieci  złotówkę ze swojego kieszonkowego. Dzięki temu drobnemu wyrzeczeniu sprawili, że co najmniej jedno dziecko było syte przez cały miesiąc. Akcją zbierania złotówek koordynowali w poszczególnych klasach: Ela Kwapisz, Przemek Czekaj oraz Dorota Miszczyszyn. W pierwszym półroczu zebraliśmy w sumie 138 zł.

Niektóre zaplanowane działania  nie odbyły się  z przyczyn od nas niezależnych; inne zostały zaniechane przez  członków Samorządu Uczniowskiego, a były i takie, których wcześniej nie planowaliśmy. Ze szkolnych mistrzostw w scrabblach zrezygnowaliśmy ze względu na obowiązki związane z przygotowaniem Pikniku Rodzinnego. Warto powrócić do niezrealizowanych  pomysłów w nowym roku szkolnym.To już zadanie dla nowej ekipy.

Dziękujemy członkom Samorządu Uczniowskiego oraz wszystkim, którzy angażowali się w nasze działania, za rok owocnej pracysmiley

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5