REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami otwarcia.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków
 3. Korzystanie z biblioteki poza godzinami pracy musi być uzgodnione z nauczycielami pracującymi w bibliotece.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 5. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.
 6. Wypożyczać książki wolno tylko na swoje nazwisko.
 7. Dokonując zwrotów książek, należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z konta czytelnika.
 8. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 9. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela pracującego w bibliotece można ją prolongować (z wyjątkiem lektur) na kolejny okres.
 10. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 11. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej  wskazanej przez nauczyciela.Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej. Do momentu gdy tego nie uczyni jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 12. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.
 13. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

 

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5