Godziny pracy :

PONIEDZIAŁEK   800 – 1030

ŚRODA                     800 –   930

PIĄTEK                    8001130

Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozą i terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:

 • wykonywanie przesiewowego badania stanu mowy dzieci z klasy "0" i klasy I,
 • podejmowanie działań terapeutycznych wobec uczniów wymagających opieki logopedycznej (klasy 0-III),
 • prowadzenie i organizowanie terapii logopedycznej o charakterze indywidualnym i grupowym,
 • wspomaganie procesu nauki czytania i pisania, prowadzenie ćwiczeń z zakresu profilaktyki dysleksji rozwojowej,
 • pedagogizacja rodziców, dostarczanie wiedzy na temat właściwego rozwoju mowy dziecka,
 • kształtowanie umiejętności rodziców do samodzielnej pracy terapeutycznej w domu, prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych rady pedagogicznej oraz współpraca z wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym

Badanie logopedyczne obejmuje:

 • badanie budowy i sprawności artykulatorów ( języka, warg, podniebienia, żuchwy, zgryzu i uzębienia),
 • badanie funkcji połykania i oddychania,
 • badanie sposobu artykułowania głosek,
 • badanie spostrzegania słuchowego (identyfikowania i rozróżniania dźwięków),
 • badanie zasobu leksykalnego dziecka - rozumianego i używanego słownictwa,
 • badanie systemu syntaktycznego (ogólna orientacja w sposobie budowania wypowiedzi: długość zdania, sygnalizowanie relacji między zdaniami);
 • badanie analizy i syntezy wzrokowej;
 • orientacyjne badanie operacji myślowych (umiejętności szeregowania, klasyfikacji przedmiotów, myślenia przyczynowo-skutkowego),
 • orientacyjne badanie pamięci,
 • orientacyjne badanie sprawności motorycznej i manualnej.

Terapia logopedyczna

Terapia jest zaplanowanym oddziaływaniem, ukierunkowanym na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Przebiega w oparciu o indywidualne dla każdego dziecka plany pracy terapeutycznej.

Na terenie szkoły organizowana jest terapia logopedyczna o charakterze indywidualnym i grupowym. Zajęcia odbywają się systematycznie według określonego harmonogramu. W trakcie zajęć dzieci korzystają z profesjonalnych pomocy dydaktycznych. Ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy, np. dziecko ćwiczy poprawną artykulację, doskonaląc jednocześnie: umiejętności grafomotoryczne, analizę i syntezę wzrokową, operacje myślowe itd.

Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od:

 • rodzaju i stopnia zaburzenia,
 • współpracy terapeuty z rodzicami i utrwalania ćwiczeń logopedycznych w domu.                                                                                                    

Mirosława Onyszkanycz-Kowalska

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5